Aposta decidida do BNG en contra do parque eólico de Carboeiro

Pleno xuño 2022
Pleno xuño 2022

Os nacionalistas presentarán, ademais das conxuntas, alegacións individuais ao proxecto.

Aposta decidida do BNG en contra do parque eólico de Carboeiro

O BNG de Arteixo presentou unha moción conxunta con outras forzas políticas, da que se descolgou o PSOE, sobre o proxecto do parque eólico de Carboeiro na que se demanda que a Xunta responda desfavorablemente á solicitude de autorización administrativa previa, a declaración de utilidade pública, en concreto a necesidade de urxente ocupación que iso implica a autorización administrativa de construción, o estudo de impacto ambiental e o Proxecto Sectorial do Proxecto do Parque Eólico Carboeiro nos Concellos de Arteixo, A Laracha e Culleredo. Ademais, acordouse presentar un completo e contundente escrito conxunto de alegacións, sen prexuízo daquelas que o BNG presentará individualmente.

O BNG explicou a súa postura a respecto dun ben público como o vento, demandando un servizo público para un sector estratéxico en Galiza coma este, que xere riqueza, traballo e fixe poboación no noso país. “O vento é noso e debemos xestionalo nós mediante unha empresa pública galega, lembremos que Enel é unha empresa pública italiana que mercou Endesa e explota a riqueza galega entre outras. Resumindo: enerxía eólica si pero con proporcionalidade, racionalidade e equilibrio có territorio”, explica o voceiro do BNG Xurxo Couto.

O BNG tamén apoiou outra moción que demanda que non se apliquen os criterios do Real Decreto 6/2022 para eliminar en determinados parques eólicos o procedemento de avaliación ambiental, o trámite de información pública e as peticións de informes sectoriais que permiten unha axeitada tramitación ambiental, tal e como xa se aprobou no mes de maio noutra moción presentada polo BNG e aprobada por unanimidade.

En relación coa retirada das liñas de alta tensión que pasan pola urbanización SolyMar, o BNG advertiu que pasou o tempo das mocións e que hai que poñerse xa a traballar por unha solución. Os nacionalistas reclaman que na Xunta de Voceiros próxima o goberno do concello traia unha folla de ruta concreta e específica na que traballar todos e todas, para que dunha vez e definitivamente a veciñanza desta urbanización se vexa libre destas liñas de alta tensión que tanto afectan ao seu día a día e mesmo a súa saúde.

Por outra banda, o Pleno aprobou por unanimidade unha moción do BNG na que se demanda a creación dun departamento de ciberseguridade no concello de Arteixo. Neste senso, o BNG lembra que hai que ser proactivos e previsores e non laiarse por un ataque cando sexa tarde. Na moción tamén se pedía o cumprimento do Esquema Nacional de Seguridade (requisito obrigatorio para un Concello) no que se deben determinar as políticas de seguridade que se teñen que aplicar na utilización de medios electrónicos.

O Pleno tamén aprobou a outra moción presentada polo BNG na que se reclama a creación dun servizo de normalización lingüística, tal e como se aprobou na RPT, así como a posterior integración de Arteixo na asociación de entidades locais pola lingua galega "ALINGUA".

En canto a rogos e preguntas, dada a extensión do Pleno de xuño, quedaron de ser respondidas por escrito. O BNG informará a través dos seus medios de difusión cando estas respostas se produzan.

Aposta decidida do BNG en contra do parque eólico de Carboeiro