O BNG de Arteixo aposta por un goberno e orzamentos participativos

ARTEIXO-ABERTO
A transparencia e a participación cidadá son claves para o BNG de Arteixo
O BNG de Arteixo aposta por un goberno e orzamentos participativos

O apartado "Un Arteixo aberto" inclúe medidas para facer de Arteixo un Concello transparente. Esta é unha materia pendente, posto que o goberno do PP liderado por Calvelo continúa incumprindo a lei de transparencia.

Transparencia e información

  • Traballaremos para uns medios de comunicación públicos:

- Recuperaremos a radio local municipal, adaptada aos novos tempos. Será un medio aberto, colaborativo e participativo.

- Promocionaranse as redes sociais como medio de comunicación bidireccional e instantáneo co vecindario.

- Manteresa unha páxina web municipal informativa, transparente, viva, interactiva e accesíbel.

  • Modificaremos os horarios dos plenos para garantir a asistencia do público en xeral.
  • Os plenos serán retransmitidos en directo.
  • Informaremos, tal e como marca a lexislación vixente, de toda a actividade municipal, de aspectos económicos, orzamentos, contratos, axudas e subvencións, ben como axendas do goberno e da oposición.
  • Revisaranse os pregos de contratación para que as empresas que xestionen servizos ou programas municipais teñan de facer as novas contratacións con criterios de publicidade, igualdade e mérito.
  • Incluiranse nos pregos cláusulas de contratación para as pequenas e medianas empresas locais poderen concorrer en igualdade de condicións que as grandes empresas.

Participación cidadá

  • Promocionaremos a participación do tecido asociativo e da cidadanía en xeral; para iso aprobarase un novo regulamento de participación cidadá.
  •  Construiremos un goberno participativo, cuns orzamentos igualmente participativos. Unha casa do concello aberto en que haxa coñecemento ao día dos asuntos que se tratan e dos acordos en todos os medios dispoñíbeis.
  • Realizaranse xuntanzas periódicas nas parroquias para daren conta da xestión municipal e tamén para recolleren suxestións.
  • Crearemos o servizo de Open Data no Concello que permita acceder a un catálogo de datos que facilite que institucións públicas, investigadores/as, empresas etc. poidan aproveitalos en beneficio do interese común.

Pódese descargar o programa electoral do BNG de Arteixo para as vindeiras eleccións do 26 de maio nesta ligazón.

 

O BNG de Arteixo aposta por un goberno e orzamentos participativos